công ty thiết kế website tốt nhất

CSS hack padding trên Chrome và IE 06/05/2020

CSS hack padding trên Chrome và IE

Khi thiết kế website để tương thích với tất cả trình duyệt là điều khó khăn nếu chỉ viết css đơn thuần, bài viết này tôi sẽ hướng dẫn các bạn hack css padding trên trình duyệt Chrome và IE7,8.

Firefox: Padding Top = 2 pixels
IE7 and IE8: Padding Top = 1 pixels
Chrome: Padding Top = 1 pixels
 
table.main td#infobox div#container > div#legend {
    float: right; 
    padding-top: 2px; 
    padding-right: 3px;    
    *padding-top: 1px;  /* IE7 hack*/
    padding-top: 1px\0/; /* IE8 hack, this hack must go after the rules for all another browser */
}
 
/* Chrome hack for the preceding style */
@media screen and (-webkit-min-device-pixel-ratio:0) {
    table.main td#infobox div#container > div#legend {
        padding-top: 1px;  
    }
}