công ty thiết kế website tốt nhất

Nofollow cho các liên kết ngoài sử dụng jQuery 06/05/2020

Nofollow cho các liên kết ngoài sử dụng jQuery

Nofollow là gì nếu bạn là dân làm seo chắc hẳn đã biết. Mình xin nói qua Nofollow là 1 giá trị trong thẻ liên kết( <a>) nhằm “nói” với công cụ tìm kiếm rằng: "mày đừng đi vào link này”.

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn đặt link Nofollow cho tất cả các liên kết ngoài( hay External Links), cái này nhằm “thông báo” cho thằng Google( hoặc Boot khác) rằng “mày đừng đi vào những link đó”.


Việc đặt Nofollow cho các liên kết ra bên ngoài( liên kết sang website khác trên website chúng ta) để tránh vấn đề san sẻ Page Rank, tránh trỏ link sang các website có nội dung xấu, không lành mạnh.

Cách Làm

Bước 1: Cài đặt thư việc jQuery. Đặt đoạn code bên dưới vào trong phần <head> của website( Đặt trước thẻ đóng </heder>)
 

<script src=’http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.2/jquery.js’ type=’text/javascript’></script>


Bước 2: Thêm vào sau đoạn code trên đoạn jquery sau:
 

<script type=”text/javascript”>
jQuery(document).ready(function () {
jQuery(‘a[href*="http://"]:not([href*="http://itool.vn"])’).attr(‘rel’, ‘nofollow’);
});
</script>


Lưu ý: Thay itool.vn thành tên miền của bạn. Đoạn code trên chỉ kiểm tra xem link có phải ở domain itool.vn không. Nếu không phải thì thêm thuộc tính rel, giá trị nofollow ( rel=”nofollow”).

Nếu muốn cho nó bật sang tab mới với liên kết ngoài thì có thể thêm target=”_blank”. jQuery đầy đủ
 

<script type=”text/javascript”>
jQuery(document).ready(function () {
jQuery(‘a[href*="http://"]:not([href*="http://abc.com"])’).attr(‘rel’, ‘nofollow’);
jQuery(‘a[href*="https://"]:not([href*="https://www.itool.vn"])’).attr(“target”, “_blank”);
});
</script>