công ty thiết kế website tốt nhất

Cách tạo File Robot.txt và những chú ý 06/05/2020

Cách tạo File Robot.txt và những chú ý

Robots.txt là gì?
The robots exclusion protocol (REP) hoặc robots.txt là một text file mà người quản trị web tạo ra để hướng dẫn robot (robot của công cụ tìm kiếm) làm thế nào để thu thập dữ liệu và index các pages trên trang web của họ.

Mẫu code
Chặn tất cả robot với tất cả các nội dung
    User-agent: *
    Disallow: /

Chặn 1 robot với 1 folder
    User-agent: Googlebot
    Disallow: /no-google/

Chặn 1 robot với 1 trang
    User-agent: Googlebot
    Disallow: /no-google/blocked-page.html

Cho phép 1 robot vào 1 trang
    User-agent: *
    Disallow: /no-bots/block-all-bots-except-rogerbot-page.html
    User-agent: rogerbot
    Allow: /no-bots/block-all-bots-except-rogerbot-page.html

Thông số sitemap
    User-agent: *
    Disallow:
    Sitemap: http://www.example.com/none-standard-location/sitemap.xml

Format tối ưu
Robots.txt cần được đặt ở thư mục gốc của tên miền để có thể phát huy tác dụng
Ví dụ: http:/www.example.com/robots.txt

Khái niệm Robots.txtRobots Exclusion Protocol (REP) là một nhóm các tiêu chuẩn web để điều chỉnh hành vi Robot Web và lập chỉ mục cho công cụ tìm kiếm. REP bao gồm những điều sau đây:

    REP xuất hiện năm 1994, trở nên phổ biến hơn năm 1997, dùng để xác định chỉ thị thu thập thông tin cho robots.txt. Một số công cụ tìm kiếm hỗ trợ phần mở rộng như mô hình URI (thẻ wild).
    Từ năm 1996, REP được mở rộng để xác định các chỉ thị chỉ mục (REP tags) để sử dụng trong các yếu tố meta robot, còn được gọi là "robot meta tag." Khi đó, công cụ tìm kiếm hỗ trợ thêm thẻ REP với một Tag-X-Robots. Người quản trị web có thể sử dụng REP tag trong tiêu đề HTTP của các nguồn tài nguyên không phải HTML như tài liệu PDF hoặc hình ảnh.
    Từ năm 2005, phiên bản Microformat rel-nofollow để xác định xem công cụ tìm kiếm nên xử lý thế nào với các liên kết có thuộc tính REL của một phần tử chứa giá trị "nofollow."

Robots Exclusion Protocol Tags
Áp dụng cho thẻ URI, REP (noindex, nofollow, unavailable_after) điều chỉnh việc robot index, và trong một số trường hợp (nosnippet, noarchive, noodp) thậm chí dùng để truy vấn bộ máy tìm kiếm trong thời gian chạy một truy vấn tìm kiếm. Khác với chỉ thị cho Google Spider , mỗi công cụ tìm kiếm hiểu thẻ REP theo một cách khác nhau. Ví dụ: Google thậm chí còn xóa danh sách URL-only và tài liệu tham khảo ODP trên SERPs của họ khi một resource được đánh dấu “noindex”. Nhưng Bing đôi khi lại liệt kê các tài liệu tham khảo khác đối với các URL bị cấm trên SERPs. Khi thẻ REP có thể được sử dụng trong các yếu tố META của nội dung X / HTML cũng như trong các HTTP header của bất kỳ đối tượng web nào, cần tránh các chỉ thị xung đột trong các yếu tố META.
 
Microformats
Cách hiển thị Index theo hình thức trang đặc biệt Microformats sẽ bỏ qua các cài đặt cho các phần tử HTML ở trên trang. Phương pháp này đòi hỏi phải có kỹ năng lập trình và hiểu biết tốt về các máy chủ web và giao thức HTTP.
 
Mô hình kết hợp
Google và Bing đều sử dụng hai biểu thức thông thường mà có thể được sử dụng để xác định các trang hoặc thư mục con muốn loại trừ. Hai ký tự là dấu hoa thị (*) và dấu hiệu đồng đô la ($).

    * Là một ký tự đại diện đại diện cho chuỗi ký tự bất kỳ
    $ Phù hợp với kết thúc của URL

Công khai thông tin
Công khai thư mục robots.txt - Hãy biết rằng file robots.txt là một tập tin công bố công khai. Người quản trị web có thể công khai cho tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy những thư mục mà họ không muốn bị thu thập dữ liệu. Điều này có nghĩa là nếu bạn có thông tin người dùng nhưng không muốn công khai tìm kiếm, bạn nên sử dụng phương pháp an toàn hơn để giữ khách truy cập xem bất kỳ trang nào bí mật mà không muốn lập chỉ mục (chẳng hạn như mật khẩu bảo vệ).

Quy định quan trọng
    Trong hầu hết các trường hợp, robot meta với các thông số "noindex, follow" nên được sử dụng như một cách để hạn chế thu thập thông tin hoặc chỉ số index.
    Điều quan trọng cần lưu ý rằng các trình thu thập thông tin độc hại có khả năng hoàn toàn bỏ qua robots.txt và như vậy, giao thức này không tạo được một cơ chế bảo mật tốt.
    Chỉ dùngmột "Disallow:" cho 1 dòng - cho mỗi URL.
    Mỗi tên miền phụ của một tên miền gốc sẽ sử dụng các tập tin robots.txt khác nhau.
    Google và Bing chấp nhận hai nhân vật biểu hiện cụ thể thường xuyên để loại trừ mẫu (* và $).
    Các tên tập tin robots.txt là trường hợp nhạy cảm. Hãy sử dụng "robots.txt", chứ không phải Robots.TXT ".
    Khoảng trắng không được chấp nhận để thể hiện cách tách các tham số truy vấn. Ví dụ, "/ category / / trang sản phẩm" sẽ không được chấp nhận bởi robots.txt.

Áp dụng tốt nhất trong SEOChặn trang (Blocking page)
Có một số cách để ngăn chặn các công cụ tìm kiếm truy cập một tên miền nhất định:
Chặn với Robots.txt
Điều này nói cho Google Spider không nên thu thập dữ liệu URL được nhắc tới, nhưng cũng nói cho Google Spider rằng có thể giữ cho các trang trong chỉ mục và hiển thị nó trong trong kết quả. (Xem hình ảnh của trang kết quả của Google bên dưới)

Chặn bằng Meta ngăn lập chỉ mục (Block with Meta NoIndex)
Điều này cho cho phép có thể truy cập, nhưng không được phép để hiển thị các URL trong trang kết quả. (Đây là phương pháp được đề nghị)

Chặn bởi Nofollowing Liên kết (Block by Nofollowing Links)
Đây gần như là cách làm kém hiệu quả nhất. Bởi vì vẫn có thể cho các công cụ tìm kiếm khám phá các trang theo những cách khác. (Thông qua thanh công cụ trình duyệt, các liên kết từ các trang khác, analytics, ...)

Tại sao sử dụng Robots Meta lại tốt hơn robots.txt
Dưới đây là một ví dụ về tập tin robots.txt của trang about.com. Chú ý rằng chúng đang chặn thư mục /library/nosearch/


Bây giờ nhận thấy điều gì sẽ xảy ra khi URL được tìm kiếm trong Google. 
Google có 2.760 kết quả từ thư mục "disallowed". Google Spider đã không thu thập thông tin các URL, do đó, nó xuất hiện như một URL chứ không phải là một danh sách kết quả bình thường..

Điều này sẽ trở thành một lỗi khi các trang này tích lũy liên kết. Nhiều trang có thể tích lũy liên kết và truy vấn độc lập số liệu khác xếp hạng (như popularity and trust), nhưng các trang này không thể vượt qua bất kỳ trang nào khác vì các liên kết đó không bao giờ nhận được thu thập thông tin.


Điều này có nghĩa là để loại trừ các trang cá nhân từ các chỉ số công cụ tìm kiếm, meta tag noindexthực sự vượt trội hơn so với robots.txt.
meta robots noindex.

Những cú pháp thông dụng trong file robots.txt

User-agent: đối tượng bot được chấp nhận
Disallow/Allow: URL muốn chặn/cho phép
*: Đại diện cho tất cả
Ví dụ: User-agent: * (Có nghĩa là chấp nhận tất cả các loại bot.)
Khóa toàn bộ site
Disallow: /
Chặn 1 thư mục và mọi thứ nằm trong nó
Disallow: /wp-admin/
Chặn 1 trang
Disallow: /private_file.html
Loại bỏ 1 hình từ Google Images
User-agent: Googlebot-Image
Disallow: /images/sexy.jpg
Bỏ tất cả các hình từ Google Images:
User-agent: Googlebot-Image
Disallow: /
Chặn 1 file hình bất kỳ, ví dụ .gif
User-agent: Googlebot
Disallow: /*.gif$

Những điều cần tránh trong file robots.txt
- Phân biệt chữ hoa chữ thường.
– Không được viết dư, thiếu khoản trắng.
– Không nên chèn thêm bất kỳ ký tự nào khác ngoài các cú pháp lệnh.
– Mỗi một câu lệnh nên viết trên 1 dòng.