công ty thiết kế website tốt nhất

Google Webmaster Tools cập nhật phiên bản mới 06/05/2020

Google Webmaster Tools cập nhật phiên bản mới

(Thiết Kế Web) – Google Webmaster Tools cập nhật phiên bản mới. Giao diện và tiện ích mới trong Webmaster tool giúp người quản trị website có thể nắm bắt một cách tổng quan nhất về website , phân tích đưa ra những yếu tố cơ bản cho một website…


 

Bên trong giao diện menu người dùng có nhiều chức năng mới giúp webmaster dễ quan sát, phân tích tốt hơn :

    Bảng điều khiển
    Thông báo
        Cài đặt
        Các liên kết trang web
        Tham số URL
        Thay đổi địa chỉ
        Người dùng
        Lỗi Thu thập dữ liệu
        Số liệu thống kê thu thập dữ liệu
        URL bị chặn
        Tìm nạp như Google
        Phần mềm độc hại
        Truy vấn tìm kiếm
        Các liên kết tới trang web của bạn
        Liên kết nội bộ
        Sơ đồ trang web
        Xóa URL
        Cải tiến HTML
        Từ khóa nội dung
        Tài nguyên khác
        Tìm kiếm tùy chỉnh
        Xem trước nhanh
        Hiệu suất trang web