Thay đổi đường dẫn URL mà không tải lại trang 23/01/2016

Thay đổi đường dẫn URL mà không tải lại trang

Trong bài viết này, tôi sẽ trình bày cách để thực hiện thay đổi đường dẫn URL hiển thị trên location bar của trình duyệt mà không phải tải lại trang. Điều này sẽ rất hữu dụng nếu bạn muốn xử lý nội dung trang bằng javascript nhưng lại muốn sự thay đổi đó ánh xạ lên url giúp người dùng dễ dàng bookmark hoặc chia sẻ link với người khác.

ASP.NET - đăng nhập với facebook và graph API 23/01/2016

ASP.NET - đăng nhập với facebook và graph API

Đăng nhập facebook với asp.net và graph api. Trang web của bạn có thể dễ dàng truyền tải một thông điệp giới thiệu tốt để kết nối của người dùng khi người dùng đã đăng ký vào trang web của bạn bằng cách sử dụng xác thực facebook.

Tìm hiểu về Cache trong ASP.Net 07/07/2014

Tìm hiểu về Cache trong ASP.Net

Caching là một kĩ thuật phổ biến dùng để tăng sự thực thi bằng cách thường xuyên lưu lại các dữ liệu đã được truy cập hoặc dữ liệu lớn trong bộ nhớ.

Nguyên tắc bảo mật trong ASP/ASP.NET 14/12/2013

Nguyên tắc bảo mật trong ASP/ASP.NET

Trong thiết kế web một số lỗi bảo mật cơ bản nhưng nếu chúng ta bỏ qua thì cũng ảnh hưởng rất lớn đến website của mình. Sau đây là 11 nguyên tắc dành cho các bạn phát triển một trang web giảm bớt được sự tấn công của những kẻ......

Lấy giá trị ID vừa được insert vào bảng 05/06/2013

Lấy giá trị ID vừa được insert vào bảng

Trong bài toán thực tế, có nhiều lúc bạn sẽ muốn lấy giá trị ID mà mình vừa insert vào để làm một số thao tác khác.

Facebook chat