digital marketting
 

Chúng tôi làm gì để giúp khách hàng phát triển thương hiệu với Digital Marketing ?

 

NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG VÀ THẤU HIỂU NGƯỜI TIÊU DÙNG TRÊN INTERNET

Internet Market Research Application

 • Nghiên cứu hành vi tiêu dùng trên internet (Consumer behavior on internet )
 • Ứng dụng internet trong phát triển thị trường quốc tế (International marketing on internet)


ỨNG DỤNG MẠNG XÃ HỘI & TRUYỀN THÔNG SỐ - SOCIAL MEDIA & TOOLS

 • Nghiên cứu xu hướng truyền thông trực tuyến và mạng xã hội (Social media trends)
 • Quảng cáo trực tuyến và các phương tiện truyền thông (Online advertising and media introduction)
   

SỬ DỤNG CÁC CÔNG CỤ DIGITAL MARKETING & ĐO LƯỜNG HIỆU QUẢ TIẾP THỊ TRỰC TUYẾN

 • Các công cụ quảng cáo trực tuyến, Google Ad Words, SEM, SEO, Tiếp thị qua Email Marketing, Facebook, Website, microsite, banner, blog, forum, Mobile marketing (Online ads and social media tools)
 • Đánh giá và đo lường quảng cáo trực tuyến, Google Analytics, FaceBook Insights, Youtube Insights, SEO Report online.... (Online advertising measurement )
   

ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU TRONG THẾ GIỚI SỐ - BRAND POSITIONING IN DIGITAL WORLD

 • Định vị thương hiệu trên internet
 • Phát triển các mô hình định vị - Brand positioning models
 • Phân tích các tình huống định vị qua dự án online.


LẬP CHIẾN LƯỢC TIẾP THỊ ĐỊNH HƯỚNG ONLINE - MARKETING STRATEGY ONLINE

 • Xác định những vấn đề nền tảng về chiến lược - strategy foundation
 • Tư duy chiến lược về cạnh tranh tiếp thị online
 • Hoạch định chiến lược tiếp thị online - Strategic marketing planing
 • Triển khai chiến lược, tình huống nghiên cứu - Strategy development
 • Chiến lược sản phẩm online - Product strategy
   


TIẾP THỊ TRỰC TIẾP- DIRECT MARKETING ONLINE

 • Quản trị hệ thống thông tin marketing (Data base management)
 • Xây dựng dữ liệu thông tin tiếp thị (Information system for marketing )
 • Sử dụng công cụ tiếp thi trực tuyến - Direct marketing tools
 • Hoạch định kế hoạch tiếp thị trực tiếp - Direct marketing plan
   

TIẾP THỊ TRỰC TUYẾN CÓ SÀN LỌC & TẬP TRUNG THEO TỪNG ĐỐI TƯỢNG CỤ THỂ

 • Dital Marketing for Teen
 • Digital marketing for Women
 • Digital marketing for Man


HOẠCH ĐỊNH KẾ HOẠCH TIẾP THỊ TRÊN INTERNET - DIGITAL MARKETING PLAN

 • Xây dựng và phát triển kế hoạch tiếp thị online 
 • Phân tích SWOT về dự án và đối thủ cạnh tranh
 • Xác lập sự khác biệt hoá trong các giải pháp Marketing Mix Online
 • Nghiên cứu các tình huống, Digital marketing plan in action
   

XÂY DỰNG KẾ HOẠCH QUẢNG CÁO ONLINE - INTEGRATED DIGITAL ADVERTISING CAMPAIGNS

 • Xây dựng kế hoạch quảng cáo tổng lực trực tuyến
 • Phối hợp và tối ưu hoá chiến dịch quảng cáo offline và Online (Online and offline marketing communication mix)


TIẾP THỊ TRÊN MOBILE VÀ CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG DI ĐỘNG

 • Tiếp thị trên điện thoại và các phương tiện truyền thông di động (Mobile marketing plan)
 • Giới thiệu các công cụ, dịch vụ và chương trình SMS
 • Phân tích tình huống.
   

XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PR ONLINE - PR PLAN ONLINE

 • Hoạt động PR trong kỷ nguyên mạng xã hội (PR planning in the digital age and social media)
 • Xây dựng kế hoạch PR và thông điệp hiệu quả
 • Các tình huống nghiên cứu, PR online.
   

XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU ONLINE - DIGITAL BRANDING

 • xây dựng thương hiệu trên internet (Law of brand building on internet)
   

Hotline tư vấn miễn phí : 028.6274.3989  -  0975.159.155